5 chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp

Việc tuân thủ những nghĩa vụ vốn đầu tư đối có 1 doanh nghiệp là điều cực kỳ quan trọng và cần thiết. Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn của tổ chức là thước đo mà chính bản thân doanh nghiệp hay những nhà đầu tư dùng để tìm hiểu mức độ tín nhiệm và điều kiện tài chính của doanh nghiệp đấy.

Trong bài viết này của Kinh doanh online sẽ chia sẻ 5 chỉ tiêu phân tích khả năng thanh toán của một tổ chức doanh nghiệp và các điều quan kiện quan trọng cần lưu ý nhé!

Khả năng thanh toán ngắn hạn là gì?

Trước khi đến sở hữu phương pháp phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp, chúng ta cần hiểu được định nghĩa nó là gì?

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là năng lực về vốn đầu tư mà công ty sở hữu để tạo ra nhu cầu trả tiền đầy đủ các khoản nợ ngắn và dài hạn cho các cá nhân, đơn vị với quan hệ cho đơn vị vay hoặc nợ.

Khả năng thanh toán ngắn hạn là gì?
Khả năng thanh toán ngắn hạn là gì?

Một công ty sở hữu khả năng thanh toán cao, chứng tỏ đơn vị mang điều kiện tài chính tốt, đảm bảo khả năng chi trả những khoản nợ của doanh nghiệp.

Nếu khả năng thanh toán thấp, điều đấy cho thấy tổ chức gặp vấn đề về tài chính và nhận nhiều rủi ro dẫn tới mất khả năng thanh toán trong tương lai. Về khoảng thời gian dài, nếu như tổ chức chẳng thể thanh toán những khoản nợ, với thể dẫn tới việc vỡ nợ.

Vì sao cần tìm hiểu khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp?

Nhận định khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp giúp những đối tượng để ý biết được tình hình tài chính của công ty, từ đấy đưa ra các phương án quản trị hay đầu cơ, cho vay thích hợp:

Tình trạng nguồn vốn tốt: Chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đảm bảo khả năng trả tiền những khoản nợ, năng lực tài chính cao giúp công ty với đa dạng cơ hội vững mạnh.

Tình trạng nguồn vốn xấu: Cho thấy công ty hoạt động kém hiệu quả, các khoản nợ với thể không được đảm bảo chi trả đúng hạn. Từ đó khiến cho giảm uy tín doanh nghiệp và có thể dẫn đến phá sản nếu như đơn vị mất khả năng thanh toán.

Việc Nhận định tình hình vốn đầu tư, khả năng trả tiền của một doanh nghiệp là rất quan trọng. từ các Đánh giá đấy, những giải pháp sẽ được đưa ra nhằm cải thiện tình hình:

  • Nội tại doanh nghiệp: Thấy được tiềm năng cũng như nguy cơ trong thời kỳ trả tiền các khoản nợ của đơn vị để trong khoảng ấy sở hữu các biện pháp cải thiện chiếc tiền, xử lý kịp thời những vấn đề lúc khả năng thanh toán thấp.
  • Nhà đầu tư, nhà sản xuất, ngân hàng: Đánh giá doanh nghiệp đó mang khả năng trả các món nợ khi tới hạn ko. trong khoảng đó, xem xét đưa ra những quyết định đầu tư, hợp tác, cho vay để hạn chế rủi ro cao nhất.

Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty

1 tổ chức chỉ mang thể tồn tại nếu nó đáp ứng được các bổn phận thanh toán tới hạn, đặc trưng là khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

đội ngũ chỉ số tiêu dùng để tìm hiểu khả năng trả tiền của 1 đơn vị gồm với 5 chỉ số chính. Dựa vào kết quả của những chỉ số, ta sở hữu thể nhìn ra năng lực tài chính của tổ chức ấy với đang tốt hay ko.

Hệ số khả năng trả tiền tổng quát

Để nhận định khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp, chúng ta cần chú ý đến hệ số khả năng thanh toán tổng quát. Còn được gọi là hệ số khả năng thanh toán hiện hành. Chỉ số này cho thấy tổng quát nhất năng lực thanh toán của một doanh nghiệp trong ngắn và dài hạn.

Công thức tính:

Hệ số khả năng trả tiền tổng quát = Tổng tài sản/Nợ phải trả

Công thức tính hệ số khả năng trả tiền tổng quát
Công thức tính hệ số khả năng trả tiền tổng quát

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Htq):

Htq >2: phản chiếu khả năng thanh toán của doanh nghiệp rất tốt, tuy nhiên hiệu quả tiêu dùng vốn sở hữu thể ko cao và đòn bẩy tài chính rẻ. công ty sẽ khó có bước phát triển vượt bậc.

1≤ Htq <2: phản chiếu về căn bản, có lượng tổng tài sản hiện mang, công ty hoàn toàn đáp ứng được những khoản nợ đến hạn.

0 ≤ Htq<1: diễn đạt khả năng trả tiền của tổ chức thấp, lúc chỉ số càng tiến dần về 0, công ty sẽ mất dần khả năng thanh toán, việc vỡ nợ với thể xảy ra ví như đơn vị ko sở hữu biện pháp đích thực thích hợp.

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời

Hay còn gọi là hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, Tỷ lệ thanh khoản hiện thời, Hệ số thanh toán hiện hành… .

Công thức tính:

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Công thức tính hệ số khả năng thanh toán hiện thời
Công thức tính hệ số khả năng thanh toán hiện thời

Hệ số này cần được Tìm hiểu dựa vào tỷ số nhàng nhàng của những công ty trong cộng ngành. ngoài ra, căn cứ quan trọng để Phân tích là so sánh với hệ số khả năng thanh toán hiện thời ở các thời khắc trước đó của công ty.

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời  (Hht)  có thể cho thấy:

Hht tốt, đặc trưng <1: diễn tả khả năng trả nợ của công ty yếu, là tín hiệu báo trước những vấn đề tiềm ẩn về vốn đầu tư mà doanh nghiệp với thể gặp phải trong việc trả những khoản nợ ngắn hạn. khi Hht càng dần về 0, công ty càng mất khả năng chi trả, gia tăng nguy cơ vỡ nợ.

Hht cao (>1): Cho thấy công ty có khả năng cao trong việc sẵn sàng trả tiền những khoản nợ đến hạn. Tỷ số càng cao càng đảm bảo khả năng chi trả của đơn vị, tính thanh khoản ở mức cao. không những thế, trong 1 số trường hợp, tỷ số quá cao chưa chắc phản ánh khả năng thanh khoản của doanh nghiệp là phải chăng. Bởi có thể nguồn vốn đầu tư không được tiêu dùng hợp lý, hay hàng tồn kho quá lớn dẫn đến việc lúc với biến động trên thị trường, lượng hàng tồn kho chẳng thể bán ra để chuyển hoá thành tiền.

Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Để phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn của đơn vị, các nhà quản trị cũng cần biết được hệ số thanh toán nhanh của đơn vị ấy. Hệ số này được gọi là tỷ lệ thanh toán nhanh chóng… . Trong tỷ số này, hàng tồn kho sẽ bị dòng bỏ, bởi lẽ trong tài sản lưu động, hàng tồn kho được coi là mẫu tài sản mang tính thanh khoản phải chăng hơn. Tỷ số biểu hiện khả năng thanh toán của công ty mà ko cần thực hiện thanh lý gấp hàng tồn kho.

Công thức tính:

Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

Công thức tính hệ số thanh toán nhanh
Công thức tính hệ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh khoản nhanh (Hnh) sẽ thể hiện:

Hnh < 0,5: phản ánh công ty đang vướng mắc trong việc chi trả, tính thanh khoản phải chăng.

0,5 phản ảnh doanh nghiệp với khả năng thanh toán tốt, tính thanh khoản cao.

Hệ số khả năng thanh toán tức khắc

Hay còn gọi là tỷ lệ thanh toán bằng tiền, chỉ số thanh toán tiền mặt,… Tỷ số này nhằm phân tích sát hơn tình hình khả năng thanh toán ngắn hạn của đơn vị.

Công thức tính:

Tỷ số khả năng thanh toán tức thời = (Tiền + các khoản tương đương tiền) / Nợ ngắn hạn

Công thức tính tỷ số khả năng thanh toán tức thời
Công thức tính tỷ số khả năng thanh toán tức thời

Tiền và những khoản tương đương tiền ở đây bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, những khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn Khác với thể tiện lợi chuyển đổi thành tiền trong thời hạn 3 tháng mà không gặp rủi ro lớn.

Hệ số này đặc biệt bổ ích lúc tìm hiểu tính thanh khoản của một tổ chức trong giai đoạn nền kinh tế đang gặp khủng hoảng (khi mà hàng tồn kho ko tiêu thụ được, những khoản phải thu khó thu hồi). 

Không những thế, trong nền kinh tế ổn định, dùng tỷ số khả năng thanh toán ngay tức khắc phân tích tính thanh khoản của 1 công ty có thể xảy ra sai sót. Bởi lẽ, một tổ chức với 1 lượng to nguồn nguồn vốn không được sử dụng đồng nghĩa do đơn vị ấy sử dụng không hiệu quả vốn đầu tư.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp

Hay còn gọi là tỷ lệ thanh toán lãi vay hay hệ số thanh toán lãi nợ vay. Hệ số phản ảnh khả năng thanh toán lãi tiền vay của công ty cũng như chừng độ rủi ro có thể gặp phải của các chủ nợ.

Công thức:

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước lãi vay và thuế / Lãi vay phải trả trong kỳ

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay là 1 trong những tiêu chí mà bên cho vay (ngân hàng) rất để ý lúc thẩm định vay vốn của khách hàng. vì thế, chỉ số này ảnh hưởng rất to đến xếp hạng tín nhiệm và lãi suất vay vốn của đơn vị. Việc đảm bảo trả lãi những khoản vay đúng hạn cũng diễn đạt hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp rẻ và trái lại.

Hệ số khả năng chi trả ngắn hạn

Hay còn gọi là hệ số khả năng chi trả bằng tiền, hệ số tạo tiền,…

Công thức:

Hệ số khả năng chi trả bằng tiền = Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động buôn bán / Nợ ngắn hạn bình quân

Hệ số khả năng chi trả ngắn hạn phản ánh khả năng thanh toán của đơn vị ở tình trạng động, do dòng tiền lưu chuyển thuần trong khoảng hoạt động buôn bán được tạo ra trong kỳ mà ko phải số dư tại 1 thời điểm. Hệ số này sẽ giúp những nhà quản trị Đánh giá khả năng hoàn trả nợ vay tới hạn trong khoảng bản thân hoạt động kinh doanh mà không sở hữu thêm những nguồn tài trợ khác của doanh nghiệp.

Lưu ý khi tìm hiểu khả năng thanh toán ngắn hạn của đơn vị

Việc nhận định khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty sở hữu ý nghĩa rất to đối mang không chỉ bản thân doanh nghiệp đó, mà còn giúp những nhà đầu cơ, nhà sản xuất, nhà băng,… Nhằm cho ra được các quyết định đầu tư và cho vay phù hợp.

  • Với bản thân doanh nghiệp: So sánh giữa khả năng thanh toán với nhu cầu thanh toán trong từng giai đoạn của doanh nghiệp. trong khoảng đó, đưa ra những chính sách thích hợp để tạo ra nhu cầu và điều kiện tài chính ngày nay như đầu cơ, huy động vốn, mở mang quy mô,…
  • Với chủ đầu tư, nhà sản xuất, ngân hàng: So sánh giữa khả năng thanh toán của công ty sở hữu toàn ngành, sở hữu những thời khắc trong quá khứ, trong khoảng đấy đưa ra những quyết định cộng tác, đầu cơ thích hợp.

Sự khác biệt giữa tình hình thanh toán và thanh khoản của đơn vị

Việc sử dụng cả 2 bộ tỷ số tính thanh khoản và khả năng thanh toán ngắn hạn để sở hữu được bức tranh toàn cảnh về sức khỏe nguồn vốn của một tổ chức, bên cạnh đó vẫn có một đôi điểm khác giữa 2 loại tỷ số:

Khả năng thanh khoản diễn đạt khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản lưu động.

Khả năng thanh toán đề cập đến khả năng của một doanh nghiệp trong việc trang trải tất cả những phận sự tài chính của mình, cả trong ngắn hạn và dài hạn, việc mất khả năng thanh toán sẽ dẫn đến việc phá sản của một đơn vị.

Khả năng thanh toán và tính thanh khoản đều quan trọng như nhau, và những đơn vị với điều kiện tài chính lành mạnh vừa mang khả năng thanh toán vừa sở hữu khả năng thanh khoản ổn định. tuy nhiên, cả hai tỉ số đều mô tả việc chậm trễ trong thanh toán những khoản nợ có thể gây ra các vấn đề hiểm nguy cho công ty. do vậy, việc duy trì một tỷ lệ thanh khoản và thanh toán thích hợp là việc cực kỳ nhu yếu để giữ vững sức khỏe nguồn vốn của một doanh nghiệp

Posted on